top of page

Onko tullut aika tarkastella liiketoimintaa tai yritystä uudella tavalla?

Osakeyhtiön varojen jako, lopetustoimet ja uudelleen järjestely.

Liike-elämän jatkuvasti muuttuvien tilanteiden myötä yrityksen johtajan ja omistajien on jatkuvasti aiheellista tarkastella omaa asemaansa voiton tuottamisen näkökulmasta, joka on toiminnan ensimmäinen ja nk. lähtökohtainen edellytys  ja edelleen tässä ottaen huomioon voimassa olevat sidosryhmät, lakisääteiset velvollisuudet ja omat mahdollisuudet vaikuttaa tulokseen lisäävästi. 

Voimme avustaa teitä mm seuraavissa asioissa:

  • osakeyhtiön lakisääteiset asiakirjat (tilinpäätös, vero-oikaisut, kirjanpito)

  • osakeyhtiön varojen jako ja lopettamistoimet (osakkaiden varat, verotus)

  • yrityksen oikeudellisen muodon muutokset (yritysmuodon muutos)

  • yrityksen kansainväliset tilanteet, rekisteröintipaikka, lainkäyttöalueet ja verotus. (rekisteröinnit, konsultointi asiassa, relokaatio).

  

Lupaus.png
Ota yhteys.png

Ota yhteyttä

Kiitos

bottom of page